Anıtlarımız

Anıtlarımız

Anıtlarımız

UMUT VE SAVAŞIM ANITI
Toplumsal bir sorun olan kanser hastalığına karşı bu güne değin sessiz ve derinden sayısız bireysel savaşım verildi. Oysa kanser ve onunla ilgili olarak yaşanan tüm zorluklara toplum olarak el birliği ile karşı durulmalı ve hep birlikte çözümler üretilmelidir. Sözü edilen sayısız savaşımlarda kazanan ya da yitiren tüm insanlarımızın anısına dikilen bu anıt böylesine toplumsal önem kazanmış bir soruna karşı toplumsal duyarlılığımızı ve savaşımdaki kararlılığımızı simgelemektedir.